guitarist "오승국"입니다.
       
 
우리들의 연주  
작성자 오승국
작성일 2009-11-29 (일) 18:37
ㆍ조회: 3639      
IP: 121.xxx.193
http://www.guitar4u.co.kr/cafe/?myguitartalk.1369.9
“ 정기 연주회 - 정 재성 ”


Cordoba
이름아이콘 나무
2009-11-30 20:37
존 윌리엄스가 울고 갈 지경입니다. ^^
   
이름아이콘 로드리
2009-12-03 00:16
멋지세요. 당구실력만큼이나 기타 실력도 탁월하심~
   
 
  0
3500
   
 N      제목    글쓴이 작성일 조회 추천
  96     Pavana - G.Sanz (연주 김경탁) 1 마드리드음악원 2012-10-24 1081 0
  95     마술피리- F. Sor (연주 고준용) 1 마드리드음악원 2012-10-24 1334 0
  94     넥타르의 바다 6 로드리고 2011-05-15 4912 0
  93     op.31 no.20 슬로우핸드 2011-05-02 3635 0
  92     집에서 헤드셋 마이크로... 2 곰탱이 2011-02-14 4185 0
  91     Sor Etude op.6 no11 1 슬로우핸드 2010-06-10 4369 0
  90     마술피리 4+2 슬로우핸드 2010-05-31 4596 0
  89     정기 연주회 - 남 세윤 6 joaquin 2009-11-30 7046 0
  88     정기 연주회 - 이 길목 2 joaquin 2009-11-30 5235 0
  87     정기 연주회 - 고 준용 3 joaquin 2009-11-30 4753 0
  86     정기 연주회 - 김 은경 1 joaquin 2009-11-30 4477 0
  85     정기 연주회 - 박 정수 3 joaquin 2009-11-29 4063 0
  84     정기 연주회 - 김 성귀 1 joaquin 2009-11-29 3623 0
  83     정기 연주회 - 염 종명 1 joaquin 2009-11-29 3612 0
  82     정기 연주회 - 김옥자 1 joaquin 2009-11-29 3778 0
  81     정기 연주회 - 강 민기 1 joaquin 2009-11-29 3600 0
  80     정기 연주회 - 이 광복 1 joaquin 2009-11-29 3424 0
  79     정기 연주회 - 정 재성 2 joaquin 2009-11-29 3639 0
  78     정기 연주회 - 윤태진 2 joaquin 2009-11-29 3457 0
  77     정기 연주회 - 박 경민 2 joaquin 2009-11-29 3408 0
123456789
(우편번호:120-833) 서울시 서대문구 창천동 20-26, 르메이에르빌딩 3차 407호 [Tel.02-312-4188]
Copyright ⓒ 1998~2014  기타리스트 '오승국' / 마드리드 음악원 / 한국기타협회 신촌지부  All Rights Reserved.